Høringssvar mot mva på behandling

Regner med at de fleste nå har fått med seg at regjeringen ønsker å innføre mva på behandling fra og med 1.1.2021.

Jeg inviterer alle mine pasienter (og andre) til å være med å sende inn et høringsvar med kjønnsperpektiv skrevet av Britt Hertzberg Untiedt (medlem av Aarbakke-utvalget) og meg. Siste frist for å delta er 1. august.

I media får man inntrykk av at det er spebarn og alvorlig kreftsyke som “blir lurt” og “mishandlet” av alternativ behandlere. Som vanlig er det en ekstrem skjevvinkling. Sannheten er at den gjennomsnittlige pasienten er en velutdannet kvinne som er over 40 år. Hun tjener dessuten godt. Britt og jeg stiller i høringssvaret spørsmål som hvorfor hun ikke finner den behandlingen hun trenger i det offentlige helsevesenet, hva med de som har dårlig råd og om dette har noen sammenheng med den høyere sykefraværet hos kvinner? Vi mener regjeringen har totalt neglisjert kvinners behov av helsetjenester.

Les hele høringssvaret – der finner du også informasjon om hva du skal gjøre for å underskrive!