04: Biomekanikk og Upledgers forskning

Del 4 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi De biomekaniske mekanismene og Upledgers forskning Da John Upledger (1932-2012) tok sin osteopatiske utdannelse, så han på det korte obligatoriske kurset i osteopati i kranieområdet som bortkastet tid, i likhet med mange av sine medstudenter. Siden det var obligatorisk undervisning og han måtte være tilstede, satt han og … Les mer

09: Biodynamikk og somatoemosjonell frigjøring

Del 9 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi De biodynamiske og somatoemosjonelle mekanismene Etter at Upledger hadde ferdigutviklet kraniosakralterapi var det klart for ham at det trengtes et verktøy som kunne brukes når både kropp og følelser var involvert i en ubalanse. Dette verktøyet ga han navnet SomatoEmotional Release og registrerte navnet som et eget varemerke … Les mer

01: I dybden om kraniosakralterapi

Denne artikkelen er skrevet for de som liker å gå i dybden og handler om kraniosakralterapiens historie, teorier og litt om mine personlige erfaringer. Som moderne mennesker leter vi etter raske løsninger på våre problemer. Vi setter bilen på verkstedet for å få fikset en feil og forventer at den er i orden når vi … Les mer