04: Biomekanikk og Upledgers forskning

Del 4 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi De biomekaniske mekanismene og Upledgers forskning Da John Upledger (1932-2012) tok sin osteopatiske utdannelse, så han på det korte obligatoriske kurset i osteopati i kranieområdet som bortkastet tid, i likhet med mange av sine medstudenter. Siden det var obligatorisk undervisning og han måtte være tilstede, satt han og … Les mer

08: Sutherlands 2. innsikt

Del 8 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi Sutherlands andre innsikt Mens Sutherland satt og våket over en mann med store smerter som holdt på å dø, la han merke til at mannen falt i en indre stillhet med en dyp ro rett for han døde. Denne tilstanden ga Sutherland en innsikt om en dyp helbredende … Les mer

01: I dybden om kraniosakralterapi

Denne artikkelen er skrevet for de som liker å gå i dybden og handler om kraniosakralterapiens historie, teorier og litt om mine personlige erfaringer. Som moderne mennesker leter vi etter raske løsninger på våre problemer. Vi setter bilen på verkstedet for å få fikset en feil og forventer at den er i orden når vi … Les mer

03: William Sutherland

Del 3 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi Sutherland: Hvorfor ser enkelte knokler ut som fiskegjeller? William Sutherland (1873-1954) var en journalist som etter å ha besøkt skolen til A. T. Still, grunnleggeren av osteopatien, ble så grepet av det han så at han selv startet studiet i 1898. I denne kreative fasen hvor osteopatien var … Les mer