09: Biodynamikk og somatoemosjonell frigjøring

Del 9 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi De biodynamiske og somatoemosjonelle mekanismene Etter at Upledger hadde ferdigutviklet kraniosakralterapi var det klart for ham at det trengtes et verktøy som kunne brukes når både kropp og følelser var involvert i en ubalanse. Dette verktøyet ga han navnet SomatoEmotional Release og registrerte navnet som et eget varemerke … Les mer

Fastlåste indre og ytre hendelser

I denne artikkelen skriver jeg om slike ytre eller indre hendelser  som vi fortsatt bærer med oss og hvordan vi med å arbeide med vevet forsøker å hjelpe disse å frigjøres. [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]

Sensoriske muskelforstyrrelser?

Kan det vi i dagligtale kaller for nakkesleng forstås som å være sensoriske forstyrrelser – et regulerings problem? Her forteller jeg om mine erfaring med å behandle ut fra denne synsvinkelen og hvordan jeg mener dette kan forklare noen hvorfor noen ikke reagere som forventet på opptrening og behandling. [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]