Fordøyelseskanalens nervesystem (ENS)

Fordøyelseskanalens nervesystem (enteric nervous system) fungerer mer eller mindre uavhengig av resten av nervesystemet. Dette systemet kan holde på gamle hendelser som hindrer oss i å slippe gamlemønstre. [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]