Sirkulær økonomi, bærekraft og behandling

Isolert sett er nok kraniosakralterapi en av de mest miljøvennlige og bærekraftige behandlingsformene du kan bruke, men det forutsetter at den gir deg den helsehjelpen du trenger. I denne artikkelen forsøker jeg å belyse hvorfor det ikke alltid er like lett å avgjøre hva som er de mest bærekraftige valgene. [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]