08: Sutherlands 2. innsikt

Del 8 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi

Sutherlands andre innsikt

Mens Sutherland satt og våket over en mann med store smerter som holdt på å dø, la han merke til at mannen falt i en indre stillhet med en dyp ro rett for han døde. Denne tilstanden ga Sutherland en innsikt om en dyp helbredende tilstand. Etter denne innsikten forandres hans forståelse av hva en god behandling er. Den biodynamiske innsikten ledet til at en begynte å forholde seg til forandringer i kroppens sublime rytmer på en helt ny måte. Når vi er i vår normale tilstand er sphenoids bevegelse, eller kraniosakralrytmen, den dominerende rytmen når vi ser bort fra åndedrett og hjerterytmen. I den helbredende tilstanden mannen som døde hvilte i, var kraniosakralrytmen borte, noe Sutherland beskrev som det å være på havets bunn. Når kraniosakralrytmen går som vanlig, er det som å være i bølgene på overflaten. Der de overflatiske bevegelsene kan brukes til å hjelpe kroppen til å løsne enkelte restriksjoner, skjer det en indre helbredelse i roten av vår eksistens når vi befinner oss på havets bunn.

Det ble nå to skoler innen osteopati i kranieområdet, den biomekaniske som tross alt var ganske konkret siden den fokuserer på knokler, og den biodynamiske som ble skapt av Sutherlands nye innsikt. Mange osteopater som hadde gode erfaringer med osteopati i kranieområdet, anså den biodynamiske som tvilsomt og så suspekt, men den ble tatt vare på og utviklet videre av blant annet Rollin Becker (1910-1996) og hans student James Jealous. På samme måte som Upledgers kraniosakralterapi har den biodynamiske retningen integrert andre tradisjoner og metoder samt nyere forskning for bedre å forstå og kunne støtte den helbredende tilstanden.

Fortsettelse av artikkelen