Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan informasjon om besøkende samles inn og brukes på nettstedet. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven).

Personopplysningene er lagret på servere som leies av en tredjepartsleverandør. Ingen personopplysninger selges eller gjøres på andre måter tilgjengelig for andre. Behandlingsansvarlig er Trine Hamnvik.

Opplysninger du selv oppgir

Når du sender inn et kontaktskjema (timebestilling) vil opplysningene du oppgir bli lagret på dette nettstedet i en begrenset periode. Sletting av opplysningene på dette nettstedet vil skje senest 6 måneder etter at skjemaet blir sent inn.

Kontaktskjemaet blir sendt som epost til post@trinehamnvik.no, hvorfra all videre kommunikasjon vil skje. Epostkommunikasjon blir ikke systematisk slettet.

Opplysninger som samles opp når du er inne på nettstedet

For å tilpasse sidene til brukernes behov, blir følgende informasjon samlet inn som grunnlag for statistikk:

  • Hvilken nettleser du bruker
  • Søkemotor brukt for å finne side, eller annen side som du har kommet via lenke fra
  • Kryptert versjon av IP-adresse (hashed) som gjør at det ikke er mulig å finne den opprinnelige IP-adresse, men det er mulig å se om samme adressat har vært inne flere ganger.

Vi tar forbehold om at informasjon om IP-adresse vil i tillegg kunne bli brukt for å avsløre eller avverge forsøk på datainnbrudd.