Sirkulær økonomi, bærekraft og behandling

Isolert sett er nok kraniosakralterapi en av de mest miljøvennlige og bærekraftige behandlingsformene du kan bruke, men det forutsetter at den gir deg den helsehjelpen du trenger. I denne artikkelen forsøker jeg å belyse hvorfor det ikke alltid er like lett å avgjøre hva som er de mest bærekraftige valgene. [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]

Fordøyelseskanalens nervesystem (ENS)

Fordøyelseskanalens nervesystem (enteric nervous system) fungerer mer eller mindre uavhengig av resten av nervesystemet. Dette systemet kan holde på gamle hendelser som hindrer oss i å slippe gamlemønstre. [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]

Behandlingsreaksjoner og kontraindikasjoner

Kraniosakralterapi er en myk terapiform som sjeldent gir reaksjoner etter behandling og med få kontraindikasjoner. Siden jeg har en god del pasienter som har vært i alvorlige ulykker og/eller har plager og symptomer som kommer fra selve nervesystemet, vil jeg her skrive litt om i hvilke tilfeller det kan bli kraftigere reaksjoner etter behandlingen. [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]

Mva på alternativ behandling – et høringsvar med kjønnsperspektiv

I media får man ofte inntrykk av at spedbarn og alvorlig kreftsyke “blir lurt” og “mishandlet” av alternativ behandlere. Stemmer det? Sannheten er at den gjennomsnittlige pasienten er en velutdannet kvinne som er over 40 år.

Britt Hertzberg Untiedt og jeg mener at kvinners behov av helsetjenester ble neglisjert da mva på alternativ behandling ble innført og i vårt høringsvar stillte vi spørsmål som: Hvorfor finner den velutdannede kvinnen ikke den behandlingen hun trenger i det offentlige helsevesenet? Hva med de som har dårlig råd? Har dette noe sammenheng med den høyere sykefraværet hos kvinner? [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]