Kraniosakralterapeut Trine Hamnvik

Jeg er utdannet kraniosakralterapeut ved Upledger Instituttet. I dag bruker jeg sjeldent annet enn kraniosakralterapi i min praksis selv om jeg også har utdannelse innen tradisjonell kinesisk medisin, massasje/muskelanatomi, whiplash/lock-foot behandling, posturologi, lymfedrenasje samt Bachs Blomstermedisin. Er siden 1998 godkjent terapeutmedlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.

Fra og med juli 2017 holder jeg til i Dronningens gate 23. Tidligere har jeg jobbet ved Frøyaklinikken, Markveien Naturmedinske Senter og Qi-Gong klinikken her i Oslo.

I min allmennpraksis behandler jeg både akutte og kroniske problem. Mine spesielle interesseområder innen kraniosakralterapi er problemer i ansiktet, hodet og nakken, ettervirkninger etter traumer eller ulykker, samt langvarige eller kroniske sykdommer og plager.

Mitt yrkesaktive liv startet jeg som ingeniimg_3029-nettør og økonom. Etter fylte 30 år gjorde jeg alvor av min ungdomsdrøm og begynte å studere tradisjonell kinesisk medisin. Etterhvert fant jeg mitt “naturmedisinske hjem” – kraniosakralterapien.

Jeg er registrert i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. For Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har jeg skrevet fagretningslinjer for de kraniosakrale terapiformer og artikler om kraniosakralterapiens historie i deres medlemsblad Naturterapeuten.

Min bakgrunn innen kraniosakralterapi:

The Upledger Institute:
CranioSacral Therapy I/II
SomatoEmotional Release I/II og SERTIP
CranioSacral Therapy Techniques Certification
CranioSacral Therapy Pediatrics I
Sensory Integration for CranioSacral Therapists
The Brain Speaks I/II
Advanced CranioSacral Therapy I/II
Touching the Brain I (Stimulating self-correction through the glial interface)
CST and Listening to the Second Brain (Enteric nervous system)

The Barral Institute:
Nervous System 1: Neuromeningeal Manipulation

Chikly Health Institute:
Brain 1