Kraniosakralterapeut Trine Hamnvik

Jeg er utdannet kraniosakralterapeut ved Upledger Instituttet. I dag bruker jeg sjeldent annet enn kraniosakralterapi i min praksis selv om jeg også har utdannelse innen tradisjonell kinesisk medisin, massasje/muskelanatomi, whiplash/lock-foot behandling, posturologi, lymfedrenasje samt Bachs Blomstermedisin. Er siden 1998 godkjent terapeutmedlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.

Fra og med oktober 2021 holder jeg til i C. J. Hambros plass 5. Tidligere har jeg jobbet i Dronningens gate 23 samt ved Frøyaklinikken, Markveien Naturmedinske Senter og Qi-Gong klinikken her i Oslo.

I min allmennpraksis behandler jeg både akutte og kroniske problem. Mine spesielle interesseområder innen kraniosakralterapi er problemer i ansiktet, hodet og nakken, ettervirkninger etter traumer eller ulykker, samt langvarige eller kroniske sykdommer og plager.

Mitt yrkesaktive liv startet jeg som ingeniør og økonom. Etter fylte 30 år gjorde jeg alvor av min ungdomsdrøm og begynte å studere tradisjonell kinesisk medisin. Etterhvert fant jeg mitt “naturmedisinske hjem” – kraniosakralterapien.

Jeg er registrert i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. For Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har jeg skrevet fagretningslinjer for de kraniosakrale terapiformer og artikler om kraniosakralterapiens historie i deres medlemsblad Naturterapeuten.

Min bakgrunn innen kraniosakralterapi:

The Upledger Institute:
CranioSacral Therapy I/II
SomatoEmotional Release I/II og SERTIP
CranioSacral Therapy Techniques Certification
CranioSacral Therapy Pediatrics I
Sensory Integration for CranioSacral Therapists
The Brain Speaks I/II
Advanced CranioSacral Therapy I/II
Touching the Brain I (Stimulating self-correction through the glial interface)
CST and Listening to the Second Brain (Enteric nervous system)
CranioSacral Therapy for Cranial Nerves 1

The Barral Institute:
Nervous System 1: Neuromeningeal Manipulation

Chikly Health Institute:
Brain 1