11: Videre lesning

Del 10 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi

 

Tips for utdypning
Siden denne artikkelen er skrevet i fri form som en oppsummering av mine erfaringer så langt, ber jeg om tilgivelse for eventuelle feil når det gjelder andre retninger enn Upledgers. Er det noen feil når det gjelder min egen retning så må jeg nok stå til ansvar for dette hos mine lærere. I mine artikler i Naturterapeuten fra 2010 kan du lese litt mer om kraniosakralterapiens historie. Du kan laste ned artiklene som pdf-filer fra nnh.no: Del 1: Osteopati i kranie-området og Del 2: En selvstendig terapiform.

Robert Becker og Gary Seldens bok «The body electric» fra 1985, gir noen interessant tanker om kroppen og elektromagnetisme.

Bøkene jeg lister opp under er bøker som har betydd mye for utviklingen av fagfeltet. Siden de stort sett er fagbøker er de ikke nødvendigvis lettleste og noen av disse er i tillegg vanskelig å få tak i.

Sutherlands egne skrifter
Sutherland, W.G. “The Craniel Bowl”, 1939
Sutherland, W.G. “Contributions of thoughts”, 1967

Biomekanisk kraniell osteopati
Magoun, H.I., “Osteopathy in the Cranial Field”, 1966

John Upledger og Upledger Institute
www.upledger.com
John E. Upledger & Jon D. Vredevoogd , “Craniosacral Therapy”, 1983
Upledger, J.E., “Craniosacral Therapy II, Beyond the Dura”, 1987
Upledger, J.E., “SomatoEmotional Release and Beyond”

Den biodynamiske retningen
Becker, R.E., “Life in Motion”
Becker R.E., “Stillness of Life”
Milne, H., “The Heart of Listening”
Sills, F., “Craniosacral Biodynamics”