Kan du hjelpe meg for …

Tinnitus og søvnløshet er de to hyppigste plagene jeg får spørsmål om jeg kan hjelpe pasienter for, men denne artikkelen er et generelt svar til alle som ønsker å få svar på om de vil få hjelp for en spesiell sykdom eller symptom.

I kraniosakralterapi er det ikke slik at vi behandler spesielle plager, vi behandler i stedet pasienten som helhet. Jeg bruker teknikker for å finne ut hvor i kroppen jeg skal starte å behandle først.  Når jeg har gitt dette området støtten/behandlingen jeg kan gi, leter jeg etter neste. Det som kommer opp er vanligvis enten områder hvor noe hindrer den frie bevegelsen eller områder vi har skadet oss tidligere. Ganske ofte er ikke pasienten oppmerksom på spesielle plager i disse områdene, men når disse blir frigjorte blir det ofte også større frihet også der hvor plagene sitter og de kan lette eller forsvinne.

Det jeg ikke gjør er å behandle enkelt plager som tinnitus, hodepine og søvnløshet. Når disse blir bedre hos pasienter som har fått behandling hos meg, er det fordi de restriksjonene vi får frigitt under behandlingen har en sammenheng med årsaker for plagene.

Jeg kan derfor ikke gi et konkret svare på spørsmål fra de som vurderer kraniosakralterapi som går på om jeg kan hjelpe for, eller har erfaring med, en spesiell plage. Selv om jeg har hatt mange pasienter som har hatt plagen du har, har jeg aldri behandlet dem for denne spesielle plagen, kun behandlet dem som helhet.

Tinnitus og søvnløshet er ikke noe enkelt tema, det kan være så utrolig mange årsaker til disse. Hvis du også har andre plager som, for eksempel, kjevespenninger, ryggproblemer, nakkespenninger, hodepine og bihulebetennelser eller plagene kom etter en ulykke eller smell, er det nok større sannsynlighet for at også tinnitus eller søvnløshet kan ha en sammenheng med noe som kan få hjelp av behandlingen jeg kan gi.