Kraniosakralterapi ved kroniske plager og gamle skader

Mange av oss, ikke bare eldre og kronisk syke, har plager som vi ikke tror kan bli bedre fordi de har vært med oss så lenge. Det kan være alt fra hodepine til et kne som plager oss inn i mellom. Ofte anser vi det som familiesvakheter eller slitasjeskader.

Årsaken til gamle skader kan være så mangt. Fall på is går typisk utover halebeinet, bakhodet eller, om vi når å ta oss for, underarm og håndledd. Ramler vi ned en trapp, sørger ofte trappetrinnen for at vi får flere skarpe slag langs ryggsøylen. I et sykkeluhell, kan vi, i tillegg til hårde slag og skrubbsår, få de mest utroligste vridninger i kroppen. Selv lenge etter at vi er ferdig med en sykdom eller en infeksjon, kan det være en treghet i deler av kroppens bindevev på grunn av betennelsesreaksjonene som har vært. Våre kropper er utrolige når det gjelder evnen til å reparere seg selv. Likevel er det ikke uvanlig at “noe” henger igjen, at vi sitter igjen med en kroppslig svakhet eller smerte som blir en del av våre liv.

Ryggsmerter, et eksempel på slitasjeskade

Hengende treSlitasjeskader oppstod tidligere som oftest etter et liv med hardt arbeid. I dag er det nok hyppigere på grunn av ensidige arbeidssituasjoner som ligger bak. Likevel er dette ikke de eneste årsakene til at vi får slitasjeskader. Har kroppen allerede en svekkelse, gjør det at det lettere oppstår belastningsskader. Dersom muskulaturen til en av dine ryggvirvler har blitt skadet eller fått en sensorisk forstyrrelse (se gjerne artikkel om nakkesleng) i et trappefall, kan dette skape forskyvninger i hvordan ryggvirvlene jobber som over tid gjør at skivene mellom disse blir utsatt for en skjev belastning. Kraniosakralterapi kan ikke gjøre noe med selve de nedslitte skivene, men dersom muskulaturen i området rundt blir i stand til å jobbe mer harmonisk, kan ryggsmertene avta eller forsvinne.

Treg mage, en familiesvakhet?

Innen mange familier er det en eller annen type av plager som går igjen. Selv om din mor eller far har vært plaget av treg mage, behøver ikke det bety at du automatisk har “arvet” dette dersom du plages av det samme. Selv om det finnes genetiske årsaker til at dere i din familie lettere får en type plage enn andre, er det vanlig at det finnes flere årsaker til den enkeltes problemer. Hvis du har blitt stivere i ryggen etter at du falt på is og slo baken kraftig, kan dette være med på å gjøre at tarmene ikke får like god massasje når du beveger deg, og derfor kan et fall på baken bli en del av årsaken til at magen blir tregere.

Glemsomhet eller humørsvigninger

Det finnes enkelte som opplever tilstander som kan ligner begynnende demens etter å ha fått et slag mot hodet. Glemsomhet, humørsvingninger og lignende kan skyldes ufrihet mellom de ulike knoklene i kraniet. Denne typen plager kan være symptomer på alvorlige sykdommer, så selv om du skulle velge å bruke kraniosakralterapi, eller for den del, andre terapiformer, bør du alltid konsultere din lege dersom du opplever at du får denne typen plager.

Behandling ved hjelp av kraniosakralterapi 

Den mest effektive behandlingen er når jeg, som terapeuten, undersøker hvor din kropp mest signaliserer at den behøver behandling, uten hensyn til hvilke symptomer og plager du kommer med. Når vi følger kroppens prioriteringer kommer vi lettere inn til de opprinnelige årsakene til plagene. Det kan være at din ankel trenger å få hjelp med et gammel overtråkk før det er mulig å jobbe med dine skulderproblem.

Kraniosakralterapi er en myk behandlingsmåte hvor vi bruker veldig lite kraft. Dette gjør at det ikke settes igang forsvarsreaksjoner i pasientens kropp. På den måten blir vi istand til å bearbeide strukturer som ligger dypt inne i kroppen. De fleste opplever behandlingen som meget behagelig og avslappende. En behandling tar en time. For mange er det nok med 1-3 behandlinger, men det er ikke uvanlig at pasienten trenger, eller velger, å fortsette med behandlingen over lengre tid.