Kraniosakralterapi

Frihet er viktig for oss alle, men spesielt er det viktig for hjernen og nervesystemet som hele tiden må være i stand til å justere sin stilling for å tilpasse seg våre bevegelser. Målet med kraniosakralterapi er å legge til rette for at din kropp kan frigjøre restriksjoner slik at du kan oppnå best mulig helse og livskvalitet.

Hva er restriksjoner? De lettest gjenkjennelige er de som gir smerte, men det er ikke uvanlig med “usynlige” restriksjoner som vi først blir klar over når de forsvinner – for eksempel at vi plutselig kjenner at vi uanstrengt kan sitte rettere. Selve restriksjonen er som oftest et lite område hvor det er en tilstand i bindevev (fascia) eller muskler som gjør at vi blir mindre smidige akkurat der. Det kan være arrvev og annet som oppstår etter en skade eller en sykdom, men det kan også bare være tilpasninger kroppen på grunn av ensidig arbeidsoppgaver, dårlig kroppsholdning eller følelser – som at vi spenner oss på grunn av stress (se artikkel: fastlåste indre og ytre hendelser).

I kraniosakralterapi bruker vi alltid minst mulig kraft og følger kroppens egen prioritering. Dette gjør at vi unngår å utløse forsvarsreaksjoner under behandlingen. Ved hjelp av kraniosakralterapi kan vi derfor komme i kontakt med og behandle kroppens dypeste strukturer, også restriksjoner som kan være knyttet til gamle traumer. Lyst å prøve?

Sutherlands spørsmål og Upledgers moderne kraniosakralterapi

Hvorfor ser de ulike knoklene i hodeskallen ut slik de gjør? Dette spørsmålet stilte osteopatistudenten William Sutherland seg for over 100 år siden. Svaret han kom fram til var at de merkelige “glidelås”-buktningene og “fiskegjell”-rillene i knoklene styrer måten knoklene kan bevege seg i forhold til hverandre.  Om Sutherland og kraniell osteopati

Moderne kraniosakralterapi (CranioSacralTherapy) ble skapt rundt 1980 da John Upledger forsket på kraniell osteopati. Navnet kraniosakralterapi satte han sammen av kranium og sacrum som er et det latinske navnet på korsbenet bak i bekkenet. Om Upledger og kraniosakralterapi

Ufrihet mellom kranieknoklene eller langs ryggsøylen

Det er ikke store bevegelser mellom de ulike knoklene som hodeskallen består av, men den som finnes er viktig. Den fungerer som støtdemper og gjør at kraniet kan tilpasse seg for å sørge for at det blir jevnt trykk rundt hjernen. Både kraniet og ryggsøylen skal tilpasse seg bevegelsene vi gjør, uansett om vi sitter og skriver eller driver med trening. Ufrihet mellom knoklene kan være en bakenforliggende årsak til mange typer plager som kan vise seg i helt andre deler av kroppen. Den myke, men dypt-virkende kraniosakralterapien, understøtter kroppens egne frigjørende mekanismer.

De aller fleste spenninger i muskel- og skjelettsystemet har oppstått fordi kroppen har hatt et behov av å beskytte noe. Det kan være et “muskelpanser” i en stresset situasjon eller et skadet kne som vi avlaster ved å gå med mest mulig vekt på det andre benet. Det siste kan lett føre til at bekkenet blir skjevt, noe som igjen kan forplante seg oppover hele ryggen. På sikt kan dette gjøre at vi får det vi kaller en dårlig holdning eller det kan medføre at vi bruker muskulaturen ubalansert slik at ryggens virvler eller andre knokler kan bli dratt ut av stilling.

Kroniske eller tilbakevendende problem

Dette kan tyde på at tidligere behandling ikke har nådd inn til den egentlige årsaken. Denne befinner seg ofte et helt annet sted i kroppen enn der hvor du har smerter. Smerter og ubehag i hodet eller nakke kan skyldes et gammel fall hvor du slo halebeinet. Et slag mot ansiktet kan være årsaken til korsryggsmerter. Forstyrrelser i mage-/tarmfunksjon henger ofte sammen med ufrihet i ryggen eller oppe i kraniet.

Plager og spenninger som har oppstått under “sterke” omstendigheter som familiekriser eller ulykker, kan være vanskelige eller umulige å frigjøre uten samtidig å løsne koblingen mellom spenninger i muskler og bevisste eller ubevisste minner. I kraniosakralterapi finnes det spesielle metoder for dette.

Behandlingen utføres med meget liten kraft og oppleves for de fleste som behagelig og avspennende. Kraniosakralterapi kan brukes ved de fleste typer plager. Vanlig brukt ved ulike problem i ansikt, kjeve, hodet, nakken og rygg eller “psykiske” plager som stammer fra kroppslige problem, konsentrasjonsvansker samt diffuse ubehag.

Til timebestilling