Fastlåste indre og ytre hendelser

Sjokk og traume er ord som har ulik betydning når vi bruker dem til daglig og når de brukes som medisinsk diagnose. Når sjokk brukes som medisinsk diagnose er det en livstruende tilstand som krever akutt legebehandling. I dagligtale sier vi “sjokk” når vi ønsker å beskrive at vi har opplever noe som satte oss ut, rystes oss, noe vi trengte tid for å kunne ta inn eller forstå. Ordet “traume” bruker vi som oftest når vi ønsker å fortelle om et “sjokk” vi ikke klarer å komme oss over og som fremdeles kjennes så nært at vi i visse situasjoner kan gjenoppleve det som om det hender akkurat nå. I denne artikkelen skriver jeg om slike ytre eller indre hendelser  som vi fortsatt bærer med oss og hvordan vi med å arbeide med vevet forsøker å hjelpe disse å frigjøres.

Energicyste, rester av et smell

I kraniosakralterapi bruker vi begrepet energicyste for å beskrive hva som skjer når kraften fra et smell blir sittende fast i kroppen. Dersom vi får en ørefikk vil vårt kinn få en skikkelig smell. Denne kraften forplanter seg gjennom muskler, bindevev og ben. Om smellet ikke var for kraftig kan energien naturlig spre seg i vevet inntil det ikke er noe mer igjen av den. Dersom smellet var kraftigere enn det vevet klarte å håndtere på denne måten, kan det oppleves som om noe av energien bli “hengende” igjen i et område. Med cyste menes det her noe som er begrenset i utstrekning. En energicyste er derfor ingen skade, bare et begrenset område som vi kan beskrive som forvirret. I det øyeblikket en energicyste løsner (det vil si at området ikke lengre er forvirret) begynner området å fungere som normalt, slik det gjorde før smellet.

En ørefik kan være så kraftig at noe blir skadet. Vi kan få en brist i en knokkel, eller det kan skje noe som skader det indre øret. Uansett skade eller ikke skade, kan det bli dannet en eller flere energicyster. Det er en tendens til at jo kraftigere vi blir slått, jo mer energicyster dannes, men det er en faktor som er mye viktigere og det er om vi opplever sterke følelser når det smeller.

Smell + sterk emosjon = energicyste

Hvis vi får en lett ørefik, kanskje ikke sterkere enn en lett klapp på kinnet, samtidig som vi er midt i en sterk følelse, er det stor sannsynlighet for at det dannes en energicyste. De fleste av oss har en eller annen gang opplevd å få en ørefik, men har du noensinne fått en ørefik du synes at du fortjener? Typiske følelser i det øyeblikket vi får en ørefik, er at vi blir såret, vi føler oss urettferdig behandlet, det er pinlig, og, ikke sjeldent, kommer det som en total overraskelse, noe vi ikke i vår villeste fantasi kunne forestille oss og derfor opplever vi det som et sjokk.

Dersom vi i en slik situasjonen kan reagere, for eksempel ved å bli rasende og uttrykke raseriet, kan det godt hende at vi klarer å jobbe oss ut av følelsen der og da. Hvis vi derimot, uansett årsak, biter det i oss, er det ofte at hendelsen blir med oss resten av livet. For noen kan energicysten fra en sånn hendelse være grunnen til smerter eller spenninger i hodet eller kjeven. Vi ser som oftest ikke sammenhengen mellom en energicyste og plager som vi har før i det øyeblikket en energicyste frigjøres og en plage forsvinner eller blir lettere å leve med.

Somatoemosjonell frigjøring (SomatoEmotional Release)

Enkelte energicyster påvirker oss så sterkt at vi kan beskrive det som om de holder hele oss som gisler. Vi kaller øyeblikket når en slik energicyte slipper for somatoemosjonell frigjøring. En frigjøring av både kroppens strukturer og vårt følelsesliv. I motsetning til de vanlige små energicystene, som vi alle har mange av, er dette energicyster som holder oss fast i tidligere hendelser.

Du konfronterer din kjæreste som du har oppdaget er kronisk utro, og vedkommende gir deg en ørefik og sier at det hele er din skyld fordi du er “et egoisitisk menneske som ingen kan leve sammen med”. Om det oppstår en energicyste i denne situasjonen kan den holde både på sinnet, sårbarheten og usikkerheten du følte når du gikk til konfrontasjon, samt avvisningen og skyldfølelsen han/hun forsøker å gi deg og det uforståelige i det hele tatt å få en ørefik i stedet for en unnskyldning. En slik energicyste kan holde på følelsene av å både ha blitt sviktet og være noen som bare fortjener å bli sviktet slik at du mister evnen til å stole på andre mennesker. I øyeblikket en slik somatoemosjonell energicyste slipper, er det som om vi ikke lengre blir holdt fast av denne opplevelsen og både kropp og sinn kan slappe av.

Det finnes mange metoder, inkludert samtaleteknikker, for å legge til rette for somatoemosjonell frigjøring. Dersom vi bruker samtaleteknikker er det kun som et hjelpemiddel for å støtter arbeider med vevet. Det er hele tiden vevet reaksjon som bestemmer retningen på behandling. Det er ikke nødvendig å bruke samtaleteknikker, eller for den saks skyld kraniosakralterapi, for å oppleve somatoemosjonell frigjøring. Det er mange som har opplevd at en følelsesmessig “bobble” spontant har bristet under massasje eller annen kroppslig behandling. Dersom vi bruker samtaleteknikker, er det ikke snakk om en intellektuell, logisk samtale, men at du lytter til hva kroppen din ønsker at du skal si. Ofte handler slike samtaler ikke om hendelsen som skapte det hele, men kan likevel innhold en nøkkel (et ord eller et bilde) som gjør det mulig for kroppen å slippe tak i hendelsen slik at vi blir fri!

Er du (eller har vært) sterkt påvirket av tidligere opplevelser?

Hittil har denne artikkelen handler om dagliglivets rystende og oppskakende hendelser, men det er mange som har opplevd hendelser som har rystet både kropp og sinn på en slik måte at de ikke lengre kan leve sitt liv slik de selv ønsker. Jeg har, som mange andre terapeuter, møtt en del av dere, og forsøker etter beste evne å hjelpe dere videre.

De som kommer til meg har vanligvist søkt hjelp hos mange andre terapeuter før de kom til meg og vet derfor mye om hva slags type behandling de ønsker og er i stand til å ta i mot. Noen har gått i mange år hos psykolog og har snakket seg igjennom det meste slik at de føler seg ferdige med det som har skjedd. Likevel opplever de at under kraniosakralbehandlingen kommer det mer opp. Selv om tankene og følelsene er ferdig med hendelsene, kan det sitte igjen et “minne i kroppen” (en energicyste). Kroppen kan da fremdeles reagere sterkt når dette løsner, men siden dette allerede er bearbeidet i tanker og følelser, føles det ikke truende. Det er bare en lettelse å bli ferdig med også den kroppslige siden.

Det kommer også noen til meg som ikke har bearbeidet slike hendelser tidligere. For disse er trygghet, forsiktighet og tid det viktigste. Det er helt i orden å bruke en time hvor jeg har en lett kontakt med det ene kneet, dersom det er den kontakten som kjennes trygg nok til at den som ligger på benken kan begynne å kjenne på hvordan det er å motta støtte fra en terapeut. I slike tilfeller kan bruk av ord virke forstyrrende så behandlingen skjer ofte i taushet. Min rolle vil i denne fasen ofte være å skape et trygt “rom”, legge til rette for at du kan begynne å bli kjent med seg selv og sin kropp igjen. Ofte brukes uttrykk som å få jordkontakt, eller kjenne sitt eget senter, for å beskrive hva som skjer når vi begynner å få tilbake en indre trygghet og ro slik at vi kan forholde oss til omverden uten hele tiden å være i alarmberedskap.

Om denne artikkelen
Artikkelen er skrevet ut fra mine erfaringer som kraniosakralterapeut. Det finnes mange retninger innen kraniosakralterapi og det er litt forskjell på forklaringsmodellene de bruker. Begrepet SomatoEmosjonell Release brukes stort sett bare av terapeuter utdannet ved Upledger Institutte. Hvordan de ulike terapeutene velger å forklare kraniosakralterapi vil avhenge av både hvilken retning de tilhører og hvilken bakgrunn den enkelte terapeut har.