Behandlingsreaksjoner og kontraindikasjoner

Kraniosakralterapi er en myk terapiform som sjeldent gir reaksjoner etter behandling og med få kontraindikasjoner. Siden jeg har en god del pasienter som har vært i alvorlige ulykker og/eller har plager og symptomer som kommer fra selve nervesystemet, vil jeg her skrive litt om i hvilke tilfeller det kan bli kraftigere reaksjoner etter behandlingen.

Kontraindikasjoner

Kontraindikasjoner vil si symptomer eller tilstander hvor vi ikke skal behandle eller må være ekstra oppmerksomme om vi behandler.

Det viktigste er at du ikke lar være å søke legehjelp for tilstander som krever undersøkelse og/eller behandling av lege. Under ser du noen eksempler på dette:

  • Hvis du har slått deg så kraftig at det kan være fare for brudd, indre blødninger eller andre skader.
  • Har du fått en kraftig hodepine, opplever svimmelhet eller besvimmelse og andre slike symptomer som du ikke kjenner igjen fra tidligere og/eller har diskutert med din lege.
  • Ved symptomer på hjerteinfarkt, hjerneblødning/-slag eller lignende.
  • Akutt febersykdom eller en kronisk febertilstand som ikke har blitt undersøkt av lege.

Direkte kontraindikasjoner for selve behandling med den formen for kraniosakralterapi jeg gjør, er først og fremst tilstander hvor det indre trykket i hjernen ikke må økes. Dette kan være de første ukene etter et hjerneslag eller ved brist i kraniet. I slike tilfeller skal ikke kraniosakralterapi benyttes uten at dette har vært klarert med ansvarlig lege.

Rosa 3

Vanlige reaksjoner på behandling

Generelt er det lite ubehag etter en behandling med kraniosakralterapi. De aller fleste opplever bare velvære, men jeg nevner for mine nye kunder noen mulige varianter av reaksjoner:

  • Eufori eller lykkefølelse. Det hender at pasienter som ikke er vant til kraniosakralterapi eller andre myke terapiformer opplever en lykkefølelse som gjør dem uforsiktige eller litt grenseløse. Jeg pleier å si at om du kommer ut og tenker at du vil kjøpe deg en ny bil i dag, vent til i morgen! Vær også litt ekstra forsiktig den første halve timen.
  • Tretthet eller full av energi. Noen har et stort behov av å sove etter en behandling, dersom det er praktisk mulig kan det være bra å gjøre dette. Dersom du vanligvis har lite overskudd og opplever at du blir full av energi rett etter behandlingen, anbefaler jeg å ikke bruke energien til å vaske huset eller lignende. Det er da bedre å la kroppen få bruke denne energien til å jobbe med sine problemer, en rolig tur i trivelig omgivelser er derfor mye bedre!
  • Følelsesmessige svigninger og/eller gamle vondter som kommer og går. Når spenninger eller restriksjoner i muskler eller bindevev løsner, hender det at vi i dagene etter kan gjennoppleve “ekko” av de følelsene vi hadde da spenningene bygde seg opp, eller smerter vi opplevde om restriksjonen kom etter en ulykke eller lignende. Har du slike opplevelser er det beste bare å observere (oi, denne følelsen/smerten er det lenge siden jeg har hatt) og så la følelsen/smerten få naturlig løse seg opp og forsvinne. Slike opplevelser varer kort tid (minutter ikke timer).

Uvanlige reaksjonerRosa 4

De som får mer uvanlige reaksjoner forventer ofte dette da har erfaringer med at de kan få sterke reaksjoner etter legeundersøkelse eller behandling hos andre terapeuter. Deres problemer har vanligvis oppstått etter et alvorlig fall, en ulykke eller lignende hvor det også har vært traumatiske elementer. De opplever seg gjerne som sårbare eller overfølsomme når de utsettes for kroppslige og mentale belastninger. Mange blir også ofte satt ut på lignende måte på grunn av forstyrrelser fra omgivelsene.

Smerter/ubehag som kommer fordi kroppen forsøker å rette seg opp oppleves noen ganger av pasienter som ikke opplever seg selv som sårbare. Dette skyldes vanligvis at de har hatt restriksjoner som har gjort at kroppen, eller deler av kroppen, har vært vridd over lang tid. Når restriksjonene blir mindre og kroppen forsøker å rette seg opp, hender det at det kan komme smerter eller symptomer dersom det fremdeles er andre gjenværende restriksjoner som hindrer dette. Dersom symptomene er stabile (ikke flytter på seg) og varer mer enn en dag, anbefaler jeg mine pasienter å kontakte meg.

Noen av de pasientene som kommer til meg plages av sterke nervesmerter*. Dette er ofte tilstander som kan være krevende å behandle fordi alt som påvirker de berørte nervene har en tendens til å irritere ytterligere samtidig som angst for smerten ofte er involvert. Ved mer moderate smerter fra rygg- og nakke er kraniosakralterapi ofte en bra behandlingsform fordi vi arbeider så mykt og legger til rette for at det som provoserer nerven kan få det bedre. Ryggsmerter på grunn av prolapstendens kan være et eksempel. Dersom prolapsområdet er for irritert til at vi mykt kan hjelpe kroppen til å få det bedre her, kan vi svært ofte hjelpe ryggen indirekte ved å legge til rette for at en gammel halebeinskade, eller andre tilstander som gjør at ryggen har mistet noe av sin naturlige frihet, skal få det bedre.  Ved veldig sterke smerter kan det være at hele nervesystemet så ut av laget at all berøring skaper forverring – uansett hvor. I slike tilfeller er det helt essensielt at vi som terapeuter finner en måte å kontakte pasientens kropp uten at den blir ytterligere provosert. For denne gruppen pasienter er det vanlig at det ikke kommer noen umiddelbar forbedring av smertene under eller rett etter behandlingen. Dersom vi er i stand til å støtte kroppen på en slik måte at nervene blir frigjort fra det som provoserer den (f.eks forholdene rundt en nerveutgang i kraniet) kan det gå opptil en måned fra behandlingen til smerten letter. Det vil i slike tilfeller være viktig å vente mellom behandlingene slik at nervesystemet får en mulighet til å komme seg ut av sin overaktive tilstand.

*) Når jeg i dette avsnittet snakker om nervesmerter så er dette relatert til hvordan pasienten selv oppfatter smertene, ikke til om det finnes en medisinsk diagnose.

Rosa 2