05: Kraniets knokler

Del 5 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi

Knokkelbehandling

Behandlingen av knokler, som ved all annen kraniosakralterapi, skjer ved hjelp av så liten kraft at pasienter ved første behandling kan ha vansker med å tro at terapeuten har gjort noe som helst, selv om de skulle ha opplevd lettelse i sine symptomer allerede under behandlingen. Terapeuten tar kontakt med de involverte knoklene og venter. Når knoklene begynner å reagere på terapeutens tilstedeværelse, støtter terapeuten reaksjonene for å hjelpe kroppen til å fullføre den delen av bevegelsen knokkelen ikke klarer å fullføre selv. Ofte går knokkelen først i gal retning og deretter glir over dit den ønsker å være. Det vi ikke gjør er å bruke vår kunnskap om hvordan det burde være til å tvinge knoklene i stillinger de ikke selv ønsker. Om knoklene selv ikke går inn i den normale posisjonen, skyldes det som oftest at det er noe som hindrer bevegelsen og dette noe må få hjelp først.

Sphenobasilar-leddet, overgangen mellom hodet og nakke og sacrolumbal-leddet

Disse tre punktene holder ofte sammen vedlike meget ubehagelige tilstander for oss inntil de alle tre har fått den hjelpen de trenger. Den første av disse ligger midt inne i bunnen av hodeskallen, den andre mellom den øverste nakkevirvelen og hodeskallen og den tredje mellom den nederste lendevirvelen og korsbenet. Smerter i korsrygg er kanskje ikke stort mer enn ubehagelig, mens manglende frihet i overgangen nakke/hodet kan ofte gi hodepine, konsentrasjonsvansker og ubehagsfølelse. Sphenobasilar-leddet er der mest problematiske av disse tre. Det er det eneste ekte leddet i selve kraniet, et stramt ledd som ligner symfysen midt framme på skambenet, og befinner seg mellom knoklene sphenoid og occiput. Det er et mønster mellom ulike feilstillinger her og mentale tilstander som går fra lett nedstemthet til aggresjonstilstander som kan både være rettet utover med hat mot verden eller innover med fare for selvskading eller selvmord avhengig av i hvilken retning leddet er feilstilt. Det er trolig at dette skyldes press mot eller vridninger av hjernestammen siden denne ligger rett over/bak leddet. Ved personlighetsforandringer som kommer etter slag mot hodet bør derfor dette leddet sjekkes.

Temporalis, kjeveleddet og vagus nerven

Temporalis er benet som ligger rundt øret og er samme knokkel som Sutherland stoppet opp ved fordi den så ut som en fiskegjelle. Siden den øvre delen av kjeveleddet befinner seg i denne knokkelen, er den ofte er involvert ved kjevespenninger. Når kraniet har det bra og knoklene kan bevege seg fritt, beveger høyre og venstre temporalis seg i bevegelse som roterer i to plan i takt med kraniosakralrytmen. Vagus nerven er kranienerven som kontrollerer de fleste organene i bryst- og bukhule. Siden denne nerven går igjennom en kanal mellom temporalis og occiput (bakhodet), så kan mange uforklarlige mage-/tarmproblemer eller ubehag i brysthulen, være helt eller delvis forårsaket av en ufri temporalis-knokkel som irriterer nerven gjennom kanalen.

Fortsettelse av artikkelen