10: Helbredelse?

Del 10 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi

Hva er helbredelse

Vi tenker ofte på at helbredelse vil si å bli kvitt en sykdom eller oppnå noe annet konkret. I de helbredende biodynamiske og somatoemosjonelle prosessene finner vi ikke sjeldent, når vi har kommet igjennom dem, at resultat er at vi er i stand til å være den vi er og gjøre det beste ut av den situasjonen vi er i, ikke nødvendigvis at et medisinsk problem har forsvunnet. Er det en helbredelse om vår sykdommer ikke har forsvunnet? Hvordan kan Sutherland mene at en døende pasient var i en helbredende tilstand når han likevel døde? Hvordan opplever vi smerte når vi er redd, fortvilet eller i en vanskelig livssituasjon? Jeg tror svarene på disse spørsmålene er avhengig av hvem vi er og hvor vi er i livet. Likevel opplever de fleste en letthetsfølelse etter slike prosesser. Kanskje ikke som en helbredelse, men mer som om sekken vi bærer på har blitt noen kilo lettere.

Tre tre og hode

Kraniosakralterapi for meg

I denne artikkelen har jeg tatt for meg noen sider som jeg mener er viktig i forståelsen av hva kraniosakralterapi er. Et av kjennetegnene til kraniosakralterapi er at den enkelt kan integrere andre terapiformer. For å ta to ytterpunkter så kan en kiropraktor trent i kraniosakralterapi utføre kraniosakralterapi ut fra sin kiropraktiske forståelse og det samme gjelder en healer. Den ene vil da ha en detaljert forståelse av alle involverte knokler og strukturer, den andre vil antagelig ha en helt annen varhet for forandringer i de elektromagnetiske felt under behandlingen. Selv er jeg, i tillegg til å være kraniosakralterapeut, i høy grad ingeniør når jeg arbeider med knoklene i kraniet og ansiktet. Arbeidet jeg mot de indre organene integrerer jeg ofte teorier fra kinesisk medisin.

Så hvordan vil jeg da beskrive meg selv som kraniosakralterapi på en kort og konsis måte? Jeg er en tilrettelegger som støtter og underbygger deg gjennom forandringer som skjer med deg. Dette er idealet fordi det er din vei og jeg kan ikke vite hvor du er på vei. Mitt ønske er at jeg får vokse i visdom og erfaring slik at jeg blir i stand til å gi deg den støtten akkurat du trenger.

Fortsettelse av artikkelen