07: Elektromagnetisme

Del 7 av artikkel: I dybden, om kraniosakralterapi

De elektromagnetiske mekanismene

Dette er et lite sidesteg inn i områder som mange kraniosakralterapeuter ikke velger å gå inn, kanskje fordi de føler at dette er for fremmed i forhold til hvordan vi er vant til å forholde oss til den fysiske kroppen. For Upledger som selv hadde bakgrunn som akupunktør, var dette en naturlig del av kraniosakralterapien.

Begrep som akupunkturmeridianer, chakra og aura er for meg som ingeniør klart av konkret fysisk natur selv om de ikke er en del av vår synlige fysiske kropp. Akupunkturmeridianer har til en stor grad sammenfall med kroppens nettverk av hinner og bindevev, men også med nervesystemet. Det er særlig nervesystemet vi tenker på i kroppen når vi snakker om strømførende egenskaper, men alle strukturer har det i mer eller mindre grad. Jeg mener at det trolig er akupunkturmeridianene som både skaper svake elektromagnetiske felt, og blir påvirket av forandringer i disse feltene.

Slik jeg ser det er aura det samme som et elektromagnetisk felt som avspeiler elektrisk aktivitet i hele kroppen og chakra er sterkere deler av feltet rundt viktige nervesentre. Når ledningsevnen inne i kroppen blir påvirket av for eksempel restriksjoner i bindevev, avspeiles dette seg i kroppens elektromagnetiske felt. På samme måte som det dannes strøm i en ledning som føres inn i et elektromagnetisk felt, kan kroppen bli påvirket av forandringer i det elektromagnetiske feltet som omgir oss. Selv om jeg relativt sjeldent arbeider direkte med chakrasystemet har jeg selv, som de fleste andre terapeuter som er åpne for det, opplevd hvordan pasienter som jeg ikke har klart å hjelpe på annen måte, ganske plutselig blir kvitt plagene mens jeg arbeider med chakra. Dette området trenger både avmystifisering og forskning. Vi får se hva fremtiden bringer.

Upledger utviklet selv spontant noe han kalte for behandling av vektorer, under en behandling av en pasient. Vektorene blir brukt av terapeuter utdannet av Upledger instituttet selv om vi ikke riktig kan forklare hva dette er. Lettest kan de sammenlignes med vår egen “fyrstikkmann”. I midten av alle lemmer og kroppen kan terapeuter som er trent til det sanse vektorene. Vi behandler ikke disse så ofte, men når det trenges og er vellykket har ofte pasienten en følelse av at “ting faller på plass”. Min personlige erfaring er at dette har en sammenheng med den proprioceptoriske følelsen, summen av alle de sanseinntrykk som forteller oss hvordan vi holder de ulike kroppsdelene i forhold til hverandre og i rommet.

Fortsettelse av artikkelen