Vaksinering

Bli med meg på min gravlundsvandring dagen før vaksinasjon mot Covid-19. [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]

Høringssvar mot mva på behandling

I media får man inntrykk av at det er spebarn og alvorlig kreftsyke som “blir lurt” og “mishandlet” av alternativ behandlere. Som vanlig er det en ekstrem skjevvinkling. Sannheten er at den gjennomsnittlige pasienten er en velutdannet kvinne som er over 40 år. Hun tjener dessuten godt. Britt og jeg stiller i høringssvaret spørsmål som hvorfor hun ikke finner den behandlingen hun trenger i det offentlige helsevesenet, hva med de som har dårlig råd og om dette har noen sammenheng med den høyere sykefraværet hos kvinner? Vi mener regjeringen har totalt neglisjert kvinners behov av helsetjenester. [Les mer? Klikk på overskrift eller bilde]