Ønsker du å betale 25% mer for behandling?

Vår nåværende regjering ønsker å innføre fra årsskiftet 25% mva på all behandling som ikke krever autorisering. Går dette forslaget igjennom så vil det innebære at prisen for behandling hos meg vil stige med rundt 25% prosent. Det finnes en underskriftskampanje mot forslaget som jeg oppfordrer alle å underskrive!