Bli med i protest mot MVA på behandling!

Regjering har klart å få innførtt 25% mva på all typer behandling som ikke er omfattet av autorisasjonsordninger. Dette gjelder alle alternativterapeuter, også de som er autorisert som helsepersonell. Dette gjør at prisen for behandling hos meg vil stige med rundt 25% prosent så snart jeg når en omsetningsterskel (ca. mars).