Ønsker du å betale 25% mer for behandling?

24.06.20, sist oppdatert 26.06.20

Vår nåværende regjering ønsker å innføre fra årsskiftet 25% mva på all behandling som ikke krever autorisering. Går dette forslaget igjennom så vil det innebære at prisen for behandling hos meg vil stige med rundt 25% prosent.

Det finnes en underskriftskampanje mot forslaget som jeg oppfordrer alle å underskrive!

For de som ønsker å bidra mer aktivt så er det en tilhørende facebook gruppe og nettside.

25% vil gjelde alle alternativterapeuter, også autoriserte

I dag står det i merverdiavgiftsloven:

“Omsetning og formidling av alternativ behandling er unntatt fra loven dersom tjenestene ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven eller av utøvere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling etter lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 3.”

Forslaget som nå er ute til høring foreslår at dette slettes og at det kommer inn følgende formulering (utdrag fra teksten som omhandler helsetjeneste som blir mvapliktig):

“.. Det samme gjelder alternativ behandling omfattet av lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. med mindre slik behandling inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag, og hvor helsehjelpen finansieres helt eller delvis av det offentlige.”

Informasjon om høringen fra finansdepartementet og hele høringsteksten: lenke til regjering.no

Tanken bak er at absolutt alle terapeuter som gjør behandlingsformer som kommer inn under lov om alternativbehandling (dvs. alle terapiformer som ikke krever autorisasjon) må plusse på 25% merverdiavgift på sine priser, uansett om de er autorisert som helsepersonell eller ikke. Det eneste unntaket vil være dersom en som er autorisert som helsepersonell bruker alternativ medisin sammen med “vanlig skolemedisin” under behandling av en pasient – forutsatt at den autoriserte er ansatt av det offentlige, har kommunal driftsavtale eller på annen måte blir betalt av det offentlige. Det vil si at de som er autorisert som helsepersonell også blir mva-pliktige dersom de jobber med alternativterapi.

Det er pasientene som har mva-fritaket ikke terapeutene!