MVA er innført på behandling fra 1.1.21!

Regjering har klart å få innførtt 25% mva på all typer behandling som ikke er omfattet av autorisasjonsordninger (naprapati og osteopati har fortsatt mvafritak i påvente av autoriseringsordning skal komme på plass, og akupunktur i påvente av avklaring om det blir autorisasjon for akupunktur). Dette gjelder alle alternativterapeuter, også de som er autorisert som helsepersonell.

Det arbeides, både innenfor og utenfor Stortinget, for at mvafritaket for alternativ terapeuter som står i Utøverregisteret (registerordningen) skal bli gjeninnført. Hvis dette skjer vil kravene for å stå i registeret bli skjerpet.

Det finnes også en facebook gruppe og nettside for de som ønsker at mvafritaket skal gjeninnføres.

Det er pasientene som betaler mva, ikke terapeutene!

Artikler jeg har skrevet om temaet som ligger på andre nettsider: