Bli med i protest mot MVA på behandling!

Regjering har klart å få innførtt 25% mva på all typer behandling som ikke er omfattet av autorisasjonsordninger (naprapati og osteopati har fortsatt mvafritak i påvente av autoriseringsordning skal komme på plass, og akupunktur i påvente av avklaring om det blir autorisasjon for akupunktur). Dette gjelder alle alternativterapeuter, også de som er autorisert som helsepersonell. Dette gjør at prisen for behandling hos meg vil stige med rundt 25% prosent så snart jeg når en omsetningsterskel (ca. mars).

Det arbeides, både innenfor og utenfor Stortinget, for at mvafritaket for alternativ terapeuter som står i Utøverregisteret (registerordningen) skal bli gjeninnført. Hvis dette skjer vil kravene for å stå i registeret bli skjerpet.

Jeg oppfordrer alle til å underskrive et opprop mot mva på komplementær og alternativ behandling!

Det finnes også en facebook gruppe og nettside knyttet til dette oppropet.
25% mva gjelder alle alternativterapeuter, også de som er autorisert som helsepersonell.

Det er pasientene som betaler mva, ikke terapeutene!

Artikler jeg har skrevet om temaet som ligger på andre nettsider: