Kraniosakralterapi

Frihet er viktig for oss alle, men spesielt er det viktig for hjernen og nervesystemet vårt som må være i stand til å justere sin stilling for å tilpasse seg alle våre bevegelser. Kraniosakralterapi kan brukes ved de fleste typer plager. Behandlingen utføres med meget liten kraft og oppleves for de fleste som behagelig og avspennende.

Ønsker du å betale 25% mer for behandling?

Vår nåværende regjering ønsker å innføre fra årsskiftet 25% mva på all behandling som ikke krever autorisering. Går dette forslaget igjennom så vil det innebære at prisen for behandling hos meg vil stige med rundt 25% prosent. Det finnes en underskriftskampanje mot forslaget som jeg oppfordrer alle å underskrive!

Høringssvar mot mva på behandling

I media får man inntrykk av at det er spebarn og alvorlig kreftsyke som “blir lurt” og “mishandlet” av alternativ behandlere. Som vanlig er det en ekstrem skjevvinkling. Sannheten er at den gjennomsnittlige pasienten er en velutdannet kvinne som er over 40 år. Hun tjener dessuten godt. Britt og jeg stiller i høringssvaret spørsmål som hvorfor hun ikke finner den behandlingen hun trenger i det offentlige helsevesenet, hva med de som har dårlig råd og om dette har noen sammenheng med den høyere sykefraværet hos kvinner? Vi mener regjeringen har totalt neglisjert kvinners behov av helsetjenester.

Sensoriske muskelforstyrrelser?

Kan det vi i dagligtale kaller for nakkesleng forstås som å være sensoriske forstyrrelser – et regulerings problem? Her forteller jeg om mine erfaring med å behandle ut fra denne synsvinkelen og hvordan jeg mener dette kan forklare noen hvorfor noen ikke reagere som forventet på opptrening og behandling.